خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

لیست برای خدمات پزشکی و پرستاری در منزل (10)

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

مرکز خدمات بالینی درمنزل سیب سبز 

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل “دم”

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

سلامت اول

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

خدمات پرستاری در منزل پروانه سفید

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

پرستار کودک،مراقب سالمند پارسیان آوید

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

نگهداری و همراهی سالمند و کودک

با تعیین وقت قبلی : ساعات کار

ویزیت پزشک درمنزل

24 ساعت شبانه روز : ساعات کار

مرکز پیام آوران سلامت

تبلیغات

تبلیغات

دکتر مرندی تبلیغات تبلیغات تبلیغات